MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu Bergama Gülen Süt’ün , alıcı müşteriye satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                              : Cemil Gülen Bergama Gülen Süt

Adresi                               : Ertuğrul Mah.  Kaymakam Kemla Bey Cad. No:16/1 Bergama / İzmir

Telefon                              :0539 447 8505

Faks                                  :

Email                                : destek@bergamagulensut.com.tr

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:  ( müşteri tarafından beyan edilen fatura bilgileri )

Adı/Soyadı/Ünvanı            :

Adresi                                :

Telefon                              :

Faks                                  :

Email                                :

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, web sayfamızda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Müşteri , Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin  yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde fatura adresine  veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, müşteriden  başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden firmamız sorumlu tutulamaz.

5.4 – Firmamiz  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının müşteriye ulaştırılmış olması ve bedelinin müşterinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, firmamız ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Firmamız mücbir sebepler veya  nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin  siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.7– Satılan ürünlerin bozulması ve nakliye sonucu deforme olarak tüketilemeyecek hale gelmesi sonucu müşteri ürünleri firmamıza geri gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri firmamız tarafından karşılanacaktır.

5.8– İşbu sözleşme, müşteri tarafından ürünlerin satın alınarak işlemin tamamlanmasından sonra geçerlilik kazanır. 

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

Müşteri sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde firmamıza faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün firmamıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır.

 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile müşterinin veya firmanın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.